Upis

Ukoliko želite dobru školu, dobro društvo, odlične profesore koji će vas naučiti i razumeti, da dobro izaberete i pripremite se za upis na fakultet, pravi izbor za vas je Gimnazija u Prokuplju.

Gimnazija je opšteobrazovna škola, koja priprema učenike za dalje školovanje, za fakultete ili više škole. Naša Gimnazija ima dva smera: prirodno-matematički i društveno-jezički. Prirodno-matematički smer ima više matematike, fizike, hemije i biologije i daje usmerenje ka svim tehničkim fakultetima, dok društvenojezički smer ima više časova srpskog jezika i književnosti, stranih jezika, istorije i priprema za  Filološki, Pravni, Ekonomski, Univerzitet umetnosti....

Škola ima dobro i redovno grejanje. Imamo odlične uslove za rad: multimedijalnu učionicu sa video-bimom, dobro opremljene kabinete  hemije i informatike, dva sportska terena i odličnu učeničku biblioteku.

Naši učenici ostvaruju zapažene rezultate na regionalnim i republičkim takmičenjima iz prirodnih predmeta, matematike, na literarnim konkursima, takmičenjima iz istorije, informatike, engleskog jezika, hemije.....Učenici koji osvoje neko od prva tri mesta na republičkim takmičenjima oslobođeni su polaganja dela ili celog prijemnog ispita na fakultetu.

U našoj školi se organizuju i mnoge vannastavne aktivnosti, ekskurzije, izleti, književne večeri...   

 

Školske 2018/2019. godine Gimnazija Prokuplje upisuje:

 - 60 učenika prirodno-matematičkog smera  

 - 90 učenika društveno-jezičkog smera

 - 20 učenika specijalizovanog IT odeljenja

 

Učesnici konkursa koji su raspoređeni podnose sledeća dokumenta:

  1. Prijavu za upis;

  2. Originalno svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi;

  3. Izvod iz matične knjige rođenih (može biti stariji od 6 meseci);

  4. Diplome o osvojenim mestima na takmičenjima učenika VIII razreda osnovne škole, a u skladu sa Pravilnikom o upisu učenika u srednju školu;

  5. Diplome ili druge dokaze o posebnim dostignućima (za slučaj da se po broju bodova ne može utvrditi redosled kandidata).