Ritam rada

Nastava se odvija u prepodnevnoj smeni.

 

Čas Trajanje
I 7:30 - 8:15
II 8:20 - 9:05
III 9:30 - 10:15
IV 10:20 - 11:05
V 11:10 - 11:55
VI 12:00 - 12:45
VII 12:50 - 13:35