Filozofija

Broj

Naziv teme

1.

Sokrat – simbol helenističke filozofije

2.

Platon – vrhunac grčke filozofije

3.

Aristotel – prvi sistemator filozofije

4.

Epikurejstvo i stoicizam

5.

Rene Dekart – osnivač modernog racionalizma

6.

Džon Lok – začetnik teorije saznanja

7.

Filozofija Fridriha Ničea

8.

Filozofija egzistencije

9.

 

10.

Životni put i misao Dositeja Obradovića