Računarstvo i informatika

 

Broj

Naziv teme

1.

Tablet računari

2.

Sistemi za učenje na daljinu

3.

Program za obradu slika-GIMP

4.

Programski paket Open Office

5.

Projektovanje baza podataka korišćenjem programa MS Access

6.

Programski jezik C#

7.

Programski jezik C++

8.

Bežične računarske mreže i zaštita

9.

Autorska prava

10.

Društvene mreže

11.

Visokotehnološki kriminal

12.

Bezbednost i zloupotreba na internet-u