Kontakt

Gimnazija

Prokuplje, Ratka Pavlovića 20

Tel. 027/321-110, 027/329-015

Fax 027/321-110

E-mail:

profesor računarstva i informatike: Dragan Stanković:

profesor računarstva i informatike: Jelena Aleksić: