Kolektiv

 

DIREKTOR: Dragoslav Minić

 

SEKRETAR: Dušica Jovanović

 

PEDAGOG: Ana Jovanović

 

ŠEF RAČUNOVODSTVA: Nevena Milanović

 

SRPSKI JEZIK I KNjIŽEVNOST:

 • Ljiljana Denić
 • Sonja Đurović
 • Marija Todorović
 • Biljana Radmanović

ENGLESKI JEZIK:

 • Slavica Vukajlović
 • Sara Krasić
 • Valentina Prelić

RUSKI JEZIK:

 • Zorica Kovačević
 • Mile Kovačević

FRANCUSKI JEZIK:

 • Vojkan Tasković
 • Tatjana Grujović

LATINSKI JEZIK:

 • Milunka Marković
 • Vojkan Tasković

ISTORIJA:

 • Dragana Aleksić
 • Suzana Marković
 • Miodrag Grujić
 • Dragana Lazić

GEOGRAFIJA:

 • Zoran Antonijević
 • Maja Jovanović

BIOLOGIJA:

 • Dušan Milenković
 • Dušica Mirković

MATEMATIKA:

 • Dobrila Popović
 • Dragan Krstić
 • Ljubisav Stevović
 • Tanja Đorđević

FIZIKA:

 • Branislav Rosić
 • Snežana Pejić
 • Marica Jovanović

HEMIJA:

 • Milena Mladenović
 • Milena Milenković
 • Jelena Bejatović

RAČUNARSTVO I INFORMATIKA:

 • Nataša Bulatović
 • Jelena Aleksić
 • Dragan Stanković
 • Goran Blagojević

PSIHOLOGIJA:

 • Jelena Petrović

SOCIOLOGIJA:

 • Vesna Gajić

FILOZOFIJA:

 • Nevenka Radojević

LIKOVNA KULTURA:

 • Goran Ristić

MUZIČKA KULTURA:

 • Tatjana Cvetanović

FIZIČKO VASPITANjE:

 • Siniša Lukić
 • Milorad Pribak