Poseta livnici "Metalurg"

U četvrtak, 18-og decembra, posle časova, dodatna nastava iz fizike održana je u "Livnici Metalurg". Ekipu u sastavu: Viktorija Marković, Miloš Stojanović i Aleksandar Sekulić, sa profesorom fizike Branislavom Rosićem, dočekao je gospodin dipl. ing. Milovan Stanković, vlasnik livnice.

 Povod je bio ispitivanje materijala kontaktnih terminala iz proizvodnje fabrike "Leoni". Javljaju se defekti pri ultrazvučnom zavarivanju terminala sa provodnicima, a naši đaci su se prihvatili zadatka da ispitaju kako se to dešava. Gospodin Stanković je ponudio svoju pomoć - spektrofotometrom (Niton UK Limited) je određen sastav materijala. Sastav zadovoljava specifikacije proizvođača i standarde. U razgovoru sa g-dinom Stankovićem, učenici su ukratko upoznati sa osnovama metalurgije i nagovešteni su mogući uzroci pomenutih oštećenja. Dogovoreno je da, posle saopštavanja ovih rezultata rukovodstvu "Leonija", nastavimo sa detaljnijim ispitivanjima, mehaničkih i električnih osobina novih uzoraka.