Rusija zauzela svoje mesto u Gimnaziji

Niz hodnik u prizemlju, ka direktorovoj kancelariji, na zidu desno, smestila se Rusija. Konkretno, članovi sekcije za ruski jezik, zajedno sa svojim rukovodiocem, profesorkom ruskog jezika, Zoricom Kovačević, počeli su sa uređenjem „Русской стены .

Koristeći nastavni materijal, dobijen od ruskih prijatelja naše škole (Sergeja Dudara, Denisa Trušina, Marije Česnokove, Jelene Natikine, Aleksandre Karnauh i drugih), oformili su galeriju portreta ruskih pisaca, a pod okriljem stvaralaca kao što su Puškin, Dostojevski, Tolstoj, Čehov, Gogolj, Šolohov, Bulgakov, Jesenjin i Blok, osmislili i uredili pano „Россия“. Sada, kada je „Русская стена ugledala svetlost dana i zaživela, za njeno „ažuriranje“ je zadužena sekcija za ruski jezik. Ideje su brojne, jedna drugu sustižu. Inspiracija za sve ideje je, naravno, Rusija sa svojom vanredno bogatom i svetski značajnom kulturom. Realizacija ideja ima za cilj što bolje savladavanje ruskog jezika i detaljnije upoznavanje sa kulturom, običajima i tradicijom najveće zemlje na svetu-Rusije.