Seminar o inkluzivnom obrazovanju i IOP-u

U okviru projekta ,,Obrazovanje za socijalnu inkluziju" Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, 24. i 25. januara 2015. godine u našoj školi je održan seminar ,,Povećanje dostupnosti i kvaliteta obrazovanja kroz pripremu individualizovanog pristupa detetu/učeniku-Inkluzivno obrazovanje i Individualni obrazovni plan".

U okviru ovog dvodnevnog seminara nastavnici Gimnazije su se upoznali sa zakonskim okvirima inkluzivnog obrazovanja, tehnikom i izradom pedagoškog profila učenika ali i sa strategijom nastave sa darovitim učenicima. Takođe su upoznati sa Pravilnikom IOP-a, koracima i postupcima u izradi IOP-a kao i primeni, reviziji i evaluaciji IOP-a.