POTREBNA   DOKUMENTACIJA  ZA PRIJAVU MATURSKIH ISPITA:

 

1.         PRIJAVA  ZA  POLAGANJE  MATURSKIH   ISPITA (prijavu uzeti kod sekretara škole)

 

2.         TRI    MATURSKA   RADA

 

3.         SVA  ČETIRI   SVEDOČANSTVA  O  ZAVRŠENIM   RAZREDIMA