Informatika

IV RAZRED

World Wide Web predavanje sa časa

HTML prezentacija

Prezentacija sa blok nastave: Lokalne računarske mreže

Uputstvo za izradu maturskog rada

Šablon za izradu maturskog rada

 


 

III RAZRED

Instalacija DELPHI 7.

Delphi 7 pod Win Xp radiće bez problema, ali ako koristite Win 7 onda morate pogledati uputstvo na sledećem linku Delphi 7 on Windows 7  


 

II RAZRED

Prezentacija sa blok nastave: Računarska grafika 

Multimedija-prezentacija sa blok nastave

Windows Movie Maker

Instalacija i uputstvo za rad

 


 I RAZRED 

Radovi učenika:

Ulazne jedinice računarskog sistema

Izlazne jedinice računarskog sistema

Rad u Paintu: Vežba1 

Rad u Windows-u (folderi, WordPad, Paint): Vežba2 

Računarske komunikacije prezentacija

Vežbe iz Worda: vežba1, vežba2, vežba3